BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Ngày 15/5/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lớp tập huấn nước sạch- quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường năm 2024. Tham dự lớp tập huấn có các học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách chương trình vệ sinh môi trường tại 9 Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố.

Qua buổi tập huấn, các học viên đã được phổ biến Thông tư 26/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư 21/2021/TT-BYT quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng; QCVN 01:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh do Cục Quản lý môi trường biên soạn và được Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT quy định về kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh.Ngoài ra, các học viên cũng tham gia thảo luận và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế. 

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực thực hiện chương trình vệ sinh môi trường; giám sát, kiểm tra chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế để góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây nhiễm dịch bệnh ra ngoài cộng đồng./.