Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính ngành Y tế Bình Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ thực hiện giải quyết liên thông thủ tục hành chính vẫn còn một số hạn chế.

Chính vì thế, ngày 21/12/2023, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 4080/SYT-VP với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính; Đơn giản hóa, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tăng số lượng hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, cơ chế liên thông.
Công văn không chỉ được tuyên truyền đến tất cả người dân trong địa bàn tỉnh mà còn được các đơn vị trực thuộc phổ biến cũng như hướng dẫn đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện liên thông các thủ tục hành chính như cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Cấp chứng chỉ hành nghề dược; Cấp phiếu lý lịch Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Để xem chi tiết các mẫu văn bản và hướng dẫn cụ thể, độc giả vui lòng quyét mã QR code bên dưới để truy cập.

 


 

Mai Thi