Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Năm 1992, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) được tổ chức tại Rio de Janeiro, Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới - nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng thiết yếu của nước đối với mọi sinh vật.

Chủ đề Ngày Nước Thế giới năm 2024 là “Sử dụng nước vì hòa bình” – nhằm mục đích kêu gọi các quốc gia đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ nguồn nước để bảo tồn nguồn tài nguyên nước quý giá. Cùng nhau khai thác và sử dụng nguồn nước một cách công bằng, bình đẳng, đặt nền móng cho một ngày mai hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn.

 


Nước có thể là công cụ mang lại hòa bình khi cộng đồng và các quốc gia hợp tác vì nguồn tài nguyên chung quý giá này. Hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới quốc gia. Tuy nhiên, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện nay chỉ có 24 quốc gia có thỏa thuận hợp tác về toàn bộ nguồn nước chung của họ. Khi nước khan hiếm hoặc ô nhiễm, hoặc khi người dân đấu tranh để tiếp cận nguồn nước, xung đột có thể gia tăng. Bằng cách hợp tác các vấn đề về nước giữa các quốc gia sẽ tạo ra nhiều lợi ích, bao gồm tăng cường an ninh lương thực, duy trì sinh kế và hệ sinh thái lành mạnh, giúp giải quyết khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, cung cấp năng lượng tái tạo, hỗ trợ các thành phố và ngành công nghiệp, đồng thời thúc đẩy hòa bình và hội nhập khu vực.
Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của mỗi đất nước. Hiện nay, sự gia tăng dân số và yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống sẽ cần nhiều nước hơn cho phát triển sản xuất và dân sinh, cùng với tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, tạo ra thách thức lớn đối với sự phát triển và quản lý tài nguyên nước ở mỗi quốc gia. Mỗi người dân hãy cùng chung tay bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước, nhằm góp phần vào tiến trình phát triển bền vững của đất nước./. BS Diệu Hương