Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Ngày Sức khỏe thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 07 tháng 4, đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 1948 và nhằm lan tỏa thông tin, nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe đối với con người.

Theo WHO, hiện nay có khoảng 140 quốc gia công nhận sức khỏe là quyền con người trong hiến pháp. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa thông qua và đưa vào thực thi luật để đảm bảo người dân của họ được quyền tiếp cận các dịch vụ y tế. Điều này cho thấy có ít nhất 4,5 tỷ người - hơn một nửa dân số thế giới - không được cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế thiết yếu.
Việt Nam là một trong những nước đưa quyền chăm sóc sức khỏe của con người vào hiến pháp. Điều 38 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng”.
Nhà nước Việt Nam đã có một hệ thống các văn bản pháp luật phù hợp với pháp luật quốc tế về quyền được chăm sóc y tế công cộng của người dân. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn coi công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; tôn trọng, bảo vệ, và thúc đẩy quyền con người trong những tình huống khẩn cấp cũng như trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Sự lựa chọn ưu tiên thực hiện “quyền được chăm sóc sức khỏe” của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp điều kiện và bối cảnh thực tế, thực hiện mục tiêu bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng và sức khỏe của mọi người dân.


Năm 2024, WHO đưa ra chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới là: “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”. Chủ đề năm nay nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền của mọi người, ở mọi nơi trên thế giới được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, được sử dụng nguồn nước an toàn, không khí sạch, nguồn dinh dưỡng tốt, nhà ở chất lượng, điều kiện môi trường và điều kiện làm việc tốt, không có sự phân biệt đối xử. Sức khỏe và nhân quyền phải luôn song hành với nhau. Mọi người có quyền được chăm sóc sức khỏe và được đối xử một cách công bằng và tôn trọng khi họ tiếp cận nó.
Bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe là bảo vệ quyền con người của mỗi chúng ta./. BS Diệu Hương