Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng Giá trị dự toán mua sắm cho gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông, Bản tin sức khoẻ Bình Dương và các sản phẩm truyền thông năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem tại: 

files/674-TB-KSBT.pdf