Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Đầu tư-Đấu thầu-Mua sắm công

Thông báo mời chào giá Về việc sản xuất phóng sự năm 2023 (Lần 2)
Chi tiết xem tại đây: files/1202-tb-ksbt.pdf

Thông báo mời chào giá Về việc sản xuất Pano và In ấn tài liệu truyền thông năm 2023 (Lần 2)
Chi tiết xem tại đây: files/1201-TB-KSBT.pdf

Thông báo mời chào giá về việc thực hiện in ấn Bản tin sức khỏe Bình Dương năm 2023 (Lần 3)
Link google driver: https://drive.google.com/drive/folders/1-XHxhT-wBw26zQXPzvKWOHpF2RljUVRy
Chi tiết xem tại: files/TBchao gia lan 3 22.8.23/1101-TB-KSBT.pdf

Thông báo mời chào giá về việc Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình và tiểu phẩm phát thanh truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương năm 2023

Link google driver: https://drive.google.com/drive/folders/1KJ9VQIN956I54Ww-vYEJcgFY8tOLRPau

Chi tiết xem tại: files/TB chao gia Đai PTTH tinh 2023/TB chao gia sua 29.8.23/1119-TB-KSBT.pdf