Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Đầu tư-Đấu thầu-Mua sắm công

Thông báo Quyết định số: 2351/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch lữa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.

Xem chi tiết tại đây!

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu mua sắm gấp sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nay trung tâm kính mời các đơn vị cung cấp đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các hàng hóa sau:

Thông báo Quyết định số 220/QĐ-KSBT, ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: mua sắm sinh phẩm, hóa chất vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương

 

Thông báo Quyết định số 219/QĐ-KSBT, ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: mua sắm sinh phẩm, hóa chất vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương

 

Thông báo Quyết định số 217/QĐ-KSBT, ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: mua sắm sinh phẩm, hóa chất vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương