Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Đầu tư-Đấu thầu-Mua sắm công

THÔNG BÁO: Về việc chọn đơn vị thực hiện tư vấn các gói thầu mua sắm của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Bình Dương
 Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu :” Mua sắm vắc xin tiêm ngừa dịch vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương năm 2021-2022”.

Thông báo: Mời các đơn vị đủ năn lực kinh nghiệm tham gia báo giá các gói thầu Thi công lắp đặt Pano truyền thông phòng, chống kháng thuốc kháng sinh trong cộng đồng và phòng, chống HIV/AIDS cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương năm 2021.

Thông báo Quyết định số: 2351/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch lữa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.

Xem chi tiết tại đây!

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu mua sắm gấp sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nay trung tâm kính mời các đơn vị cung cấp đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các hàng hóa sau:

Thông báo Quyết định số 220/QĐ-KSBT, ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: mua sắm sinh phẩm, hóa chất vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương