BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Ngày Hen Toàn Cầu được tổ chức lần đầu vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 5 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về Hen trên toàn thế giới đến nay đã được 23 năm. Cho đến nay, phần lớn các quốc gia trên thế giới đã phát động hưởng ứng và người dân cũng đã có nhiều sự chú ý cho căn bệnh hen suyễn có tầm quan trọng với sức khỏe cộng đồng.