BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Công tác vệ sinh phòng bệnh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những công việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân số 1572. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02 tháng 7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước.

Từ đó đến nay, phong trào vệ sinh yêu nước đã được Bộ y  tế phát động hàng năm trên quy mô toàn quốc, tập trung vào việc đẩy mạnh các phương pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong lao động, nhằm giúp người dân được sống trong môi trường sạch sẽ, làm việc an toàn, ăn uống hợp vệ sinh, hạn chế dịch bệnh. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án về sức khỏe đang triển khai.

Hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024, Bộ Y tế kêu gọi cộng đồng chung tay thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm vệ sinh trong trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, khu dịch vụ, khu du lịch, nơi công cộng. Đồng thời, tổ chức thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch các công trình vệ sinh tại nơi công cộng, khu du lịch, bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc, v.v; huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng nông thôn mới."

 

 

Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân cũng là dịp để toàn dân cùng tham gia trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương phát động.

Mỗi cá nhân hãy là một thành viên của Phong trào “Vệ sinh yêu nước”./.Bs. Diệu Hương