Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Thực hiện Kế hoạch số 659/KH-UNBD ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong giao, nhận quân năm 2021; Được sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức xét nghiệm bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong giao, nhận quân nhập ngũ năm 2021, nhằm đảm bảo 100% thanh niên nhập ngũ vào ngày 03/03/2021 phải được xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.

Tất cả địa phương tổ chức đồng loạt lấy mẫu gộp (5 người/mẫu) vào ngày 27/02/2021. Tổng cộng: 412 mẫu gộp (chiến sỹ) + 150 mẫu đơn (lái xe) = 562 mẫu

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: tiếp nhận, thực hiện xét nghiệm, thông báo kết quả xét nghiệm cho Trung tâm Y tế các huyện/thị/thành phố; hướng dẫn y tế địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trước, trong và sau khi giao quân; thực hiện đo nhiệt độ, khẩu trang, nước sát khuẩn tay, giãn cách và xử lý môi trường tại các điểm giao, nhận quân. Người dân đến dự lễ giao nhận quân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế.

Các Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố: thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thanh niên trúng tuyển trên địa bàn đúng qui định lấy mẫu gộp (5 người/mẫu) theo kế hoạch và hoàn thành gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 14 giờ ngày 27/02/2021. Việc bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu phải thực hiện nghiêm  đúng qui định./.

Giang Nhung – Trung tâm KSBT