Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

08 giờ sáng ngày 20/02/2021, UBND thành phố Thuận An đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa khu C2, chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Và các mẫu xét nghiệm liên quan đến chung cư này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19/02/2021, ngành Y tế tỉnh đã lấy mẫu lần 2 cho 59 trường hợp đang được cách ly tập trung liên quan đến BN1980 (nhân viên giao gạo sống ở khu C2, chung cư Ehome 4 cùng với anh trai là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - BN1979). Đồng thời, ngành Y tế cũng lấy 109 mẫu gộp với 284 người được lấy mẫu tại khu C2, chung cư Ehome 4. Tất cả các trường hợp được lấy mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến cuối ngày 19/02/2021, tổng số trường hợp F1 tích lũy của BN1980 giám sát được tại Bình Dương là 73 trường hợp, kết quả 73 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chung cư Ehome 4 bị phong tỏa ngày 06/02/2021 khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại chung cư này (BN1979 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất), trong đó có khu C2 của chung cư là nơi ở của bệnh nhân. Ngày 11/02/2021 (đêm 30 Tết), thành phố Thuận An đã thực hiện dỡ bỏ phong tỏa các khu vực an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chung cư Ehome 4 khi các kết quả xét nghiệm các mẫu gộp lấy tại chung cư và các trường hợp F1, F2 liên quan đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng khu C2 vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa cho đến sáng ngày 20/02/2021 đúng quy định (phong tỏa 14 ngày).

Cho đến thời điểm 08 giờ sáng ngày 20/02/2021, tinh Bình Dương không còn khu vực nào bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19./. Giang Nhung