Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Căn cứ Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế; Thực hiện công văn số 3069/UBND-VX ngày 07/7/2021 và công văn số 3081/UBND-VX ngày 07/7/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận người từ các tỉnh, thành phố khác về Bình Dương và việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị người dân từ các địa phương khi đến Bình Dương, thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ) được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 07 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.
2. Đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến Bình Dương
- Nếu là người đến từ địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ hoặc địa phương đang có dịch được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 07 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.
- Nếu là người đến từ các địa phương không thực hiện chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ hoặc không phải địa phương đang có dịch thì phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Lưu ý: Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định./.
Giang Nhung