Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế và đời sống của người dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn theo nguyên tắc và các điều kiện quy định cụ thể, nhằm ổn định cuộc sống cho người dân tại thời điểm khó khăn do đại dịch.

Hướng dẫn về việc làm hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Theo NQ số 68/NQ-CP và QĐ số 23/QĐ-TTg): 

 

Giang Nhung

Theo NQ số 68/NQ-CP và QĐ số 23/QĐ-TTg)