Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban, Ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình và cộng đồng; giữa ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời kêu gọi người dân cùng hành động để có đủ nước và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh.
Công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là điểu kiện cần thiết giúp cải thiện đời sống của người dân sống ở khu vực nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Việc bảo đảm tính bền vững trong sử dụng, khai thác gắn với việc huy động các nguồn lực cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn là hết sức cần thiết. Để khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh môi trường bền vững, phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí, tất cả người dân hãy chung tay bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh môi trường.
Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ sức khỏe của chính bạn, gia đình và cộng đồng./.

Bs. Diệu Hương