Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Ngày 18/5/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế; đồng chí Trương Ngọc Minh- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Nguyễn Kiều Uyên-Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Chung-Phó Giám đốc Trung tâm và các đồng chí Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 cùng toàn thể đoàn viên đến từ các khoa phòng.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện có 04 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 107 người. Trong nhiệm kỳ đầu tiên vừa qua, dù có nhiều khó khăn do quá trình sáp nhập các đơn vị, sự biến động nhân sự, đại dịch COVID-19 nhưng Công đoàn Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm. Các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Dương Thị Thu Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn của Trung tâm dù mới vừa hình thành nhưng đã đi vào hoạt động tương đối ổn định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thể hiện sự đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác tham gia phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động chuyên môn. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2023-2028 CĐCS CDC cần nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; phát động sâu rộng các phong trào thi đua; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; hoàn thiện và bổ sung các chỉ tiêu, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Thay mặt Đảng ủy Trung tâm, đồng chí Nguyễn Kiều Uyên – Bí thư Chi bộ chia sẻ: Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiệm kỳ qua, CĐCS Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò được giao. Để phát huy các thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tiếp theo CĐCS sẽ luôn là cầu nối khối đại đoàn kết, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh, giữ gìn thành tích đã đạt được và nỗ lực cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.


Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí, trong đó 01 vị trí dự khuyết sẽ được kiện toàn sau khi sáp nhập đơn vị mới. Đồng chí Nguyễn Thị Giang Nhung được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới./.


Bích Hạnh