Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Vệ sinh phòng bệnh là công tác quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02 tháng 7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước.

Phong trào “Vệ sinh yêu nước” với mục đích nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe. Đặc biệt chú trọng vấn đề thực hiện: ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa khu vực nhà ở, v.v.
Phong trào vệ sinh yêu nước được Bộ y tế phát động hàng năm trên quy mô toàn quốc, nhằm giúp người dân được sống trong môi trường sạch sẽ, ăn uống an toàn, hợp vệ sinh, hạn chế dịch bệnh. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu liên quan đén vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án về sức khỏe đang triển khai.

 


Hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023, cộng đồng hãy chung tay giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tạo môi trường sống ngày càng trong lành, sạch sẽ và an toàn.
Mỗi người dân hãy là một thành viên của Phong trào "Vệ sinh yêu nước"./. BS Diệu Hương