Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Năm 2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là Ngày Thế giới sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.

 Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, và là nghị quyết quyết định Việt Nam cùng 05 quốc gia đồng đề xuất. Ngày 27/12 được chọn làm Ngày Thế giới Phòng chống dịch bệnh xuất phát từ ngày sinh nhật của nhà bác học Louis Pasteur, một trong những nền tảng đầu tiên cho phòng y tế dự phòng.
Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến khó khăn, khó dự báo. Tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, đô thị hóa, vv, tạo thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát ra, lan truyền và phát phát. Ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh tập trung vào việc nâng cao nhận thức của từng cá nhân, cộng đồng và các quốc gia về việc làm thường xuyên, chủ động phòng, chống dịch bệnh.


Toàn bộ quan điểm phòng bệnh từ sớm, từ xa, để hạn chế chế độ dịch bệnh nặng, và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai, thực hiện Kế hoạch Chiến dịch phòng bệnh truyền nhiễm virus năm 2023, Bộ Y tế tổ chức hoạt động ứng dụng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12 với chủ đề “Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh” , nâng cao ý thức của người dân và tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng trong các phòng sẵn có, chống dịch bệnh và phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.
Cộng đồng chung tay đoàn kết, hành động, tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh để hướng tới một thế giới khỏe mạnh hơn, đạt được các mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bền vững./. BS DIỆU HƯƠNG