Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Thực hiện công văn số 6798/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 08/01/2024, Sở Y tế ban hành công văn số 85/SYT-TTra về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:
- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công văn số 1201/VPCP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật và Kế hoạch 3414/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” nói riêng; sử dụng đa dạng các hình thức truyền thông để phù hợp và mang lại hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt là các hình thức sử dụng nền tảng công nghệ thông tin để hoạt động cho vay, thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.
- Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình phải chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, không để tình hình liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền theo quy định.
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”./. Bích Hạnh (Tổng hợp)