Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin
 
Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam là quốc gia chú trọng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT). 
Chính sách BHYT được Đảng và Nhà nước ta tổ chức thực hiện từ năm 1992, là chính sách an sinh xã hội ưu Việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn.
Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1 tháng 7 hằng năm là "Ngày BHYT Việt Nam”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và vì an sinh đất nước.
Cùng với sự phát triển và ngày càng hoàn thiện của chính sách BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; quỹ BHYT đã góp phần thay thế hiệu quả cơ chế tài chính về y tế. Quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT cụ thể: Khi tham gia BHYT, người dân sẽ được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ các chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định, không bị giới hạn về tuổi tác, số ngày điều trị và tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT.
 
 
Khi tham gia Bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ được chi trả phí điều trị theo quy định, được khám, chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Luật BHYT quy định tất cả người dân đều có quyền tham gia BHYT và có phạm vi hưởng BHYT như nhau.
Danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT đa dạng từ hoạt chất hóa dược, sinh phẩm đến các loại thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, v.v. Trong đó, có cả thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị bệnh hiếm gặp, v.v.  Và người bệnh được chỉ định sử dụng xuyên suốt trong quá trình điều trị bệnh.
Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. Tham gia BHYT giúp hạn chế rủi ro về tài chính cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn cho cộng đồng nếu một ai đó không may mắc bệnh.  
Toàn dân tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mỗi ngày./. BS Diệu Hương