Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Để đạt miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Dương đã đề ra mục tiêu tiêm chủng cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô toàn tỉnh. Thời gian thực hiện theo từng giai đoạn cho đến khi đạt miễn dịch cộng đồng trên toàn địa bàn.

Từ tháng 3-5/2021, tỉnh Bình Dương đã sử dụng 1.700 liều vắc xin AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt đầu tiên. Từ quý II/2021 đến nay, vẫn đang tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Chính phủ cùng với tiến độ cung ứng vắc xin và hướng dẫn từ Bộ Y tế theo từng đợt.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã tổ chức tiêm 4 đợt vắc xin cho 67.729 người (Trong đó có 63.299 người đã tiêm mũi 1 và 4.430 người đã tiêm mũi 2) thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Trong tổng số người được tiêm, có 16.150 người có phản ứng thông thường (chiếm tỷ lệ 23,8 %), không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.
Cùng với cả nước, tỉnh Bình Dương cũng đã xây dựng Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 và dự kiến triển khai thực hiện với các điểm tiêm chủng cố định và lưu động đã đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định để đáp ứng với số lượng lớn công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp, khu chế xuất và người dân trên địa bàn tỉnh.
Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai ngay khi có vắc xin, các điểm tiêm và đối tượng tiêm chủng sẽ được ngành y tế và chính quyền địa phương thông báo tới toàn thể người dân và vắc xin phòng Covid-19 được tiêm miễn phí cho tất cả mọi người dân./.


Giang Nhung