Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Với chủ tài khoản, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, từ nhiều năm nay, người cao tuổi của nước ta được chăm sóc ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện. Người cao tuổi tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.