Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Mất cân bằng giới tính khi sinh trở thành thách thức với công tác dân số từ năm 2006. Năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao là 112 bé trai/100 bé gái. 

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tác động tiêu cực đến hôn nhân và gia đình, trật tự an toàn xã hội. Bất bình đẳng giới là nguyên nhân căn bản làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngược lại mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

Do vậy, cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và bình đẳng. Khi các em được trao quyền tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và đất nước. Vì vậy, bảo vệ quyền của các em gái hôm nay là bảo đảm một tương lai công bằng hơn.

Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay (11/10/2023) với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái. Đồng thời, kêu gọi sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó từng bước góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tập trung tuyên truyền, giáo dục vấn đề định kiến giới, tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, phát huy hơn nữa sự tham gia của nam giới vì bình đẳng giới; phát huy vai trò, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức và hành động trong vấn đề chênh lệch giới tính khi sinh; xóa dần sự phân biệt giữa con trai và con gái trong quan niệm của nhiều người dân.

 

 

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái: 

   - Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Không cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

- Thực hiện bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

- Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên.

- Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi.

Đảm bảo an ninh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh./. Bích Hạnh